شرکت 126 نفر از دختران پایه هشتم درکارگاه آداب معاشرت

کار گاه آموزشی و مشاوره ای آداب معاشرت پایه ی هشتم دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام با موضوع “نشاط وسعادت تحصیلی” برگزارشد.

203 بازدید