درخشش دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول در مسابقه کتابخوانی

به گزارش معاونت پرورشی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام در پی رقابت دانش آموزان ناحیه یک در مسابقه کتابخوانی « یاقوت های محجوب » ،دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین علیه‌السلام دوره اول،توانستند رتبه های اول و دوم ناحیه یک یزد را به خود اختصاص دهند

دینا عابدینی از پایه هفتم حایز رتبه اول

مریم برومند از پایه هشتم حایز رتبه دوم

طناز مویدی و سیده هستی حسینی  از پایه هفتم به عنوان منتخب اعلام شدند که در همین راستا از برندگان تجلیل شد.

درخشش دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول در مسابقه کتابخوانی

به گزارش معاونت پرورشی دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام در پی رقابت دانش آموزان ناحیه یک در مسابقه کتابخوانی « یاقوت های محجوب » ،دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین علیه‌السلام دوره اول،توانستند رتبه های اول و دوم ناحیه یک یزد را به خود اختصاص دهند

دینا عابدینی از پایه هفتم حایز رتبه اول

مریم برومند از پایه هشتم حایز رتبه دوم

طناز مویدی و سیده هستی حسینی  از پایه هفتم به عنوان منتخب اعلام شدند که در همین راستا از برندگان تجلیل شد.

522 بازدید