جلسه دانش افزایی والدین پایه هفتم دبیرستان های پسرانه و دخترانه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی موسسه ، جلسه دانش افزایی والدین دا نش آموزان دبیرستان های دوره اول با عنوان ” چگونه می توانیم به فرزندانمان کمک کنیم ”  برگزار گردید .

در این جلسه مدیر مجتمع به تشریح عوامل موفقیت دانش آموزان در دوره اول متوسطه پرداخت و اظهار امیدواری کرد با همراهی خانواده ها زمینه ای فراهم شود تا دانش آموزان در زمان خروجی سال نهم افرادی موفق باشند .

 آقای باغستانی به ذکر تفاوت های دوره ابتدائی و دبیرستان دوره اول پرداخت و  حجم کار نسبت به دوره ابتدائی ، نوع ارزشیابی ، مفهومی و کاربردی شدن مطالب کتاب ، پیوستگی مطالب ، تمرین و تکرار ، تاثیرات مطالب سال قبل در یادگیری مطالب سال بعد ، پیش بینی ساعت مطالعاتی بیشتر و .. نیز از جمله این تفاوت ها ذکرکرد.

ایشان در ادامه چرخه فعالیت روزانه یک خانواده موفق رامعرفی کرد و برلزوم سبک زندگی سالم ، مراقبت عالی ، نیازمند بودن به یک رابطه خوب و صمیمی ولزوم توجه به حمایت ، تشویق ، گوش سپردان ، پذیرش بچه ها همانگونه که هستند ، اعتماد ، احترام و توجه به تفاوت ها تاکیدکردند.

242 بازدید