توزیع کارنامه نمرات ماهیانه ی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول

در جهت تحقق اهداف آموزشی و پرورشی دانش آموزان و اطلاع رسانی وضعیت تحصیلی آنان به والدین، کارنامه نمرات ماهیانه فروردین و اردیبهشت ماه دانش آموزان توزیع شد تا والدین ضمن بررسی وضعیت نمرات نورچشمی خود ،درصدد برطرف نمودن کسری نمرات و مشکلات احتمالی اقدام نمایند و فرزند خود را برای امتحانات نوبت دوم آماده و پشتیبانی نمایند.

562 بازدید