برگزاری مسابقه احکام در دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)

 دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام در مسابقه احکام با هم رقابت کردند.

تعدادی از دانش آموزان متقاضی حضور در مسابقات متنوع فرهنگی هنری و قران، عترت و نماز  با شرکت در مسابقات احکام، توان علمی و آگاهی خود رادر مسائل دینی و احکام شرعی محک زدند.

457 بازدید