برگزاری اولین آزمون هفتگی در دبیرستان دخترانه دوره اول

اولین آزمون هفتگی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام برگزار شد .

در این آزمون 124 نفر از دانش آموزان هفتم در درس ریاضی ، 126 نفراز دانش آموزان پایه هشتم در درس عربی و  145 نفراز دانش آموزان پایه نهم در درس فیزیک به سوالات این آزمون پاسخ گفتند.

254 بازدید