بازدید تابستانی دانش آموزان از باغ دولت آباد

بازدید از اماکن تاریخی و فضاهای گردشگری یزد یکی از برنامه های جذاب اوقات فراغت تابستانی در دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین علیه‌السلام، می باشد که در همین زمینه دانش آموزان با حضور در باغ دولت آباد ،ضمن بازدید از باغ مذکور با تاریخچه وفضای این میراث ارزشمند آشنا شدند

356 بازدید