اولین نشست  اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه  حضرت امام حسین (ع)

جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) با حضور مدیر مجتمع ، مدیر آموزشگاه و اعضای انجمن درمحل این دبیرستان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه  در ابتدا این نشست آقای باغستانی ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترم انجمن شمه ای از فعالیتهای مدارس حضرت امام حسین (ع) را برای حاضران تشریح کرد .

وی حاضران را درجریان مسائل مختلف آموزشی ، تربیتی و اجرایی مدرسه قرار داد و بر لزوم مشارکت اعضای انجمن در کارگروههای  (آموزشی – پرورشی ، بهداشتی ، فوق برنامه – و مالی و عمرانی )تاکید نمود .

تصویب تقویم اجرائی و برنامه سالانه دبیرستان و انتخاب مسئولان کمیته های انجمن اولیا و مربیان از دیگر مباحث این نشست بود .

181 بازدید