از دانش‌آموزان منتخب در مونو کاپ ریاضی و فیزیک تجلیل شد


در راستای فعالیت دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین علیه‌السلام در طرح تابستانه و شرکت در مونو کاپ ریاضی و فیزیک پس‌از انتخاب برترین‌ها با اعلام برندگان در این دو مونو کاپ از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد

گفتنی است در راستای ایجاد رقابت سالم و افزایش انگیزه آموزش ریاضی و فیزیک در پایه‌های نهم ،آزمون مونو کاپ این دودرس اجرا شد

352 بازدید