آغاز امتحانات نوبت اول در دبیرستان های دوره اول

امتحانات نوبت اول دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول به صورت حضوری آغاز شد.

دربرنامه امتحانات دبیرستان پسرانه ، دانش آموزان هر ۳ پایه تحصیلی به صورت مجزا وساعت های متفاوت درسالن شادروان شیرینی سازکه برای برگزاری امتحانات آماده شده بارعایت پروتکل های بهداشتی حضورمی یابند.

اولین امتحان نوبت اول دانش آموزان دخترانه نیز به‌ صورت حضوری ، مطابق با آیین‌نامه‌های آموزشی و ارزشیابی دوره‌های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی شروع شد.

لازم به ذکر است امتحانات ترم اول کلیه پایه های تحصیلی این آموزشگاه از امروز شنبه ۴ دی ماه آغاز و تا ۲۳ دیماه جاری ادامه خواهد داشت .

310 بازدید