کلاس های تابستانی دبیرستان دخترانه دوره دوم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی موسسه به منظور تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین علیه السلام کلاس های تابستانی این دبیرستان از روز گذشته آغازشد.

مدیر دبیرستان درصبحگاه اولین روز تابستانی مدرسه ضمن خیر مقدم به دانش آموزان اظهار داشت : کلاسهای تابستانی برای پایه دوازدهم، روزهای  شنبه ،یکشنبه ،سه شنبه وبرای پایه یازدهم روزهای شنبه ویکشنبه اختصاص یافته وروزهای  سه شنبه برای کلاسهای ورزشی درنظر گرفته شده است.

خانم حیدری بر حضور به موقع در کلاسهای درس وبدون تاخیر،بهمراه نداشتن هرگونه وسایل اضافی مخصوصا تلفن همراه تاکید کرد و سایر قانون ومقررات فعالیت های تابستانی را تشریح نمود .

وی افزود : مرکز مطالعاتی  دبیرستان نیز از ساعت ۱۶ لغایت ۲۳  دایر خواهد بود.

این کلاسهای به مدت ۶ هفته طول ادامه خواهد داشت .

615 بازدید