کارگاه آموزشی و مشاوره ای پنجره های نیک زیستن دردبیرستان دخترانه

اولین جلسه کارگاه آموزشی و مشاوره ای پنجره های نیک زیستن با حضور والدین دانش آموزان پایه دهم کلاس تجربی ج دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت امام حسین علیه السلام تشکیل شد.

در این جلسه مشاورین دبیرستان  خانم ها  نظری و عسکربیوکی به بررسی آسیب‌های مهم در سن نوجوانی و‌جوانی از قبیل فضای مجازی ، روابط دوستانه با افراد همجنس و غیر همجنس ، اعتیاد و خشم و‌پرخاشگری پرداخته و  راهکارهای مقابله با این آسیب ها را بیان کردند.

197 بازدید