کارگاه آموزشی و مشاوره ای دختران پایه یازدهم

کارگاه آموزشی و مشاوره ای دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین علیه السلام برگزارشد .

به گزارش معاونت پرورشی در این کارگاه مدیر مجتمع با مرور مطالب جلسات گذشته در مورد چهار عنصر جدانشدنی زندگی شامل فکر کردن ، عمل کردن ، احساس کردن و فیزیولوژیک به تفضیل سخن گفت .

اقای باغستانی درادامه روش های مطالعه ،  بهداشت خواب ، منابع تستی ، ارتباط با دوستان ،  مدیریت سرکلاس ، مدیریت جلسه آزمون ،  روابط با دیگران و تاثیر عوامل محیطی را برای دانش آموزان تشریح کرد .

302 بازدید