نشست والدین ودانش آموزان باموضوع سبک زندگی یک قهرمان برگزارشد

اولین جلسه گفتگو با دانش آموزان پایه دوازدهم تحت عنوان سبک زندگی یک قهرمان روز گذشته در دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار شد. 

در این جلسه آقای باغستانی ویژگی های یک دانش آموز موفق را برشمردند ودر خصوص آزمونهای طلایی،  زمان و بودجه بندی آنها با خانواده ها صحبت کرده و از دانش آموزان و والدین آنها خواستند تا از شایعات پیرامون کنکور دوری کرده و ذهن خود را درگیر حواشی ننمایند و تنها به روی هدف خود و مطالعه مفید تمرکز نمایند.

ایشان ساعات مفید مطالعه در طول روز را برای دانش آموزان تشریح نموده و ارسال گزارش کار شفاف را یکی از راههای موفقیت دانش آموزان برشمردند.

وی درپایان  اسامی رتبه های برتر هر کلاس را اعلام نموده و دانش آموزان مورد تشویق حضار قرار گرفتند.

جمع آوری  فرم های ارزیابی و مدیریت و معاون پایه پاسخگوی والدین بودند.

337 بازدید