صبحگاه تجلیل از نیروی انتظامی در دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزارشد

دراین صبحگاه که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزارشد سرهنگ جهان بین پیرامون رعایت نکات ایمنی و نقش آن درسلامت دانش آموزان مطالبی را بیان کرد

درادامه از دو نفر پرسنل نیروی انتظامی که در برقراری نظم و امنیت با آموزشگاه همکاری داشتند ، تقدیر و تشکر به عمل آمد .

281 بازدید