درخشش دختران دبیرستانی در مرحله منطقه ای مسابقات آزمایشگاهی

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت امام حسین علیه السلام در مرحله منطقه ای مسابقات آزمایشگاهی خوش درخشیدند .

براساس گزارش واصله در ساخت فیلم آزمایشگاهی تیم ایدا دهقانپور فراشاه و مهسا دهقانی با موضوع تاثیر دما برروی فشار ،  گروه  یاسمن دهلوی و محدثه ایزدی با موضوع حل شدن آلومینیم و گروه پویا رضائی و ماندانا زاده رحمانی با موضوع جهت یابی با سایه برتر منطقه شدند

در تولید انیمیشن گروه کوثر امیری ، مهسا کاغذ گردان ، و نگار قادریان با انیمیشن کاتالیز گرما در مرحله منطقه ای برتر شدند

درساخت ماکت گروه یگانه جویا ، فاطمه السادات دشتکی ، یلدا دهقانی اشکذری و گروه آرزو صراف صادقی و سوگند سادات افتخار باماکت سلول جانوری و فاطمه ثناگو با ساخت ماکت کلیه به صورت انفرادی برتر شدند .

در دست سازه های آزمایشگاهی نیز تیم حدیثه طالبی ، درسا مفیضی وخنانه یوسفی با موضوع ساعت المنت و فاطمه چاکر الحسینی به صورت انفرادی با موضوع دست سازه مربوط به شش برتر منطقه ای شدند .

354 بازدید