تقدیر از ایده برتر دانش آموز فاطمه دهقانی اشکذری در جشنواره شهید رمضانی

به گزارش معاونت پرورشی دبیرستان دخترانه دوره دوم ایده برنامه نویسی فاطمه دهقانی دانش آموز  پایه دهم این دبیرستان دربخش دانش آموزی جشنواره شهید رمضانی مورد تقدیر قرارگرفت .

به همین مناسبت از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه یزد لوج تقدیری برای این دانش آموز پژوهشگر صادر شده که توسط مدیر آموزشگاه به وی اهدا شد .

431 بازدید