با برگزاری آزمون ، کلاس های  تابستانی دبیرستان دخترانه دوره دوم پایان یافت

به گزارش روابط عمومی موسسه کلاس های دانش افزایی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه دوره دوم پایان یافت و دانش آموزان در ارزیابی پایان دوره شرکت کردند.

در این ارزیابی دانش آموزان رشته تجربی به ۵۵ سوال درمدت ۱۰۰دقیقه، دانش آموزان رشته انسانی به ۵۰سوال در مدت ۸۰ دقیقه ودانش آموزان رشته ریاضی به ۵۲ سوال در مدت ۱۰۵دقیقه  پاسخ دادند.

کلاسهای تابستانی دبیرستان دخترانه دوره دوم از ۱۱ تیرماه سال جاری آغاز و بمدت ۶ هفته ادامه داشت .

351 بازدید