اعلام نفرات برتردبیرستان دخترانه دوره دوم درمسابقات قرانی استان

بنا به گزارش معاونت پرورشی دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت امام حسین علیه السلام معصومه السادات امامی در رشته تفسیر قران رتبه دوم و سیده زهرا میرجلیلی رتبه چهارم رشته صحیفه سجادیه راکسب کردند.

380 بازدید