اعضا و مسئولان کمیته های ستاد پروژه مهر دبیرستان دخترانه معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی موسسه ، اولین جلسه ستاد پروژه مهر دبیرستان دخترانه دوره دوم برگزار گردید .

در این جلسه خانم حیدری مدیر دبیرستان ضمن عرض خسته نباشید به کلیه عوامل اجرایی دبیرستان بخاطر برگزاری خوب کلاس های تابستانی و اتمام آن کلاسها به بررسی بخشنامه های پروژه مهر دفتر مرکزی و مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد پرداخت.و اظهار امیدواری کرد با تلاش و برنامه ریزی این ستاد شاهد برگزاری با شکوه مراسم و آئین بازگشائی مدارس در سال تحصیلی پیش رو باشیم .

و درادامه  این جلسه مسئول کمیته های پروژه مهر بدین شرح مشخص  و انتخاب گردیدند:

کمیته ساماندهی: خانم دهقانی زاده ، خانم قندریز وخانم جعفری

کمیته توجیه وتبلیغ :خانم ظریف زاده و خانم حمید نژاد

کمیته تعمیر وتجهیزات : خانم صباغ زادگان

وکمیته ارزیابی : خانم حیدری

305 بازدید