آیین شب چله در دبیرستان دخترانه دوردوم برگزارشد

جمعی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین علیه السلام آئین شب چله را در این دبیرستان برگزارکردند.

دراین مراسم که جمعی از پرسنل اداری و آموزشی مدرسه نیز حضور داشتند ، حاضران به حافظ خوانی پرداختند و دانش آموزان درمورد آداب و سنن شب چله با هم بحث و تبادل نطر کردند.

376 بازدید