گردش دختران کلاس اولی درپارک محله

دانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) به همراه آموزگاران خود در پارک محله حضور یافتند.

این گردش به منظور تقویت روابط اجتماعی در قالب انجام فعالیت گروهی بود.  همکاری، مشارکت، تمرین اصول اخلاقی و برقراری ارتباط سالم و صمیمانه در جمع از جمله مواردی بود که دانش آموزان با همسالان خود به مشارکت گذاشتند.

190 بازدید