گرامیداشت روز جهانی سالمند در دبستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)

مربیان توانمند پیش دبستانی در قالب نمايش و ایفای نقش، اهمیت حضور پدربزرگ و مادربزرگ ها را در بین اعضای خانواده بعنوان برکت بزرگ زندگی برشمردند وبه نوآموزان ، آداب رفتار محبت آمیز همراه با ادب و احترام را به سالمندان آموزش دادند.

238 بازدید