نشست انجمن اولیا ومربیان در دبستان دخترانه

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)، صبح روز چهارشنبه ۹ آذرماه در دفتر آموزشگاه با حضور حاج آقا باغستانی و اعضای منتخب انجمن اولیاو مربیان برگزار گردید.

 جلسه با تلاوت آیات قرآن آغاز شد. سپس اهم  فعالیت‌های صورت گرفته دبستان از آغاز سال تحصیلی تاکنون در قالب پاور در معرض دید مدعوین قرار گرفت.

درادامه  رئیس ، نایب رئیس و مسئولان کمیته ها انتخاب شدند. برنامه سالانه و تقویم اجرائی ارائه و تصویب شد.

همچنین مقرر شد در جلسه آینده گزارش یک ماه از کلیه فعالیت های آموزشگاه وگزارشی مکتوب از تجهیزات کتابخانه ارائه گردد.

162 بازدید