مدیر دبستان دخترانه : نظم ،برنامه‌ریزی و پیگیری سرلوحه کار معلمان باشد

شورای آموزگاران دبستان دخترانه حضرت امام حسین علیه‌السلام برگزار شد.

خانم نورالدینی مدیر دبستان دراین نشست  با اشاره به سند تحول بنیادین ،نقش معلم را در فرایند تعلیم و تربیت به عنوان هدایت‌کننده، اسوه ، امین و بصیر برشمردو مدرسه را بستری برای تحقق تربیت دانش آموزان در تمامی ابعاد وجودی دانست وبه معلمان توصیه کرد تانظم ،برنامه‌ریزی و پیگیری در امور را سرلوحه ی کار خود قرار دهند.

لیلا نورالدینی در ادامه سخنان خود توازن و اعتدال را از ویژگی‌های حیات طیبه در سند تحول بنیادین نام برد و از معلمان خواست تا در جهت تحقق اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه گامهای استواری بردارند.

گفتنی است در این جلسه انتخابات نماینده معلمان نیز انجام شد و خانم ندا سلمه نژاد بعنوان نماینده منتخب این آموزشگاه  برگزیده شد.

416 بازدید