شورای دبستان دخترانه تشکیل شد

اولین جلسه شورای دانش آموزی دبستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) در دفتر مدیریت آموزشگاه برگزار گردید.

 در این جلسه که مدیریت آموزشگاه و معاونین پرورشی و  آموزشی حضورداشتند مسئولین هر کمیته انتخاب و  شرح وظایف آنان تشریح شد.

 در ادامه مدیر آموزشگاه با تاکید بر اهمیت شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی و دارایی ارزشمند مدرسه ، خواستار تلاش و پیگیری مستمر دانش آموزان جهت پیشبرد اهداف مدرسه شدند.

در پایان ابلاغ مسئولیت هر کدام از اعضا به ایشان تقدیم گردید.

262 بازدید