دختران دبستانی خورشید را رصد کردند

دانش آموزان با تلسکوپ به رصد خورشید پرداختند.
همزمان با اجرای برنامه‌های راچینه های تابستان، دانش آموزان دبستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) به رصد خورشید پرداختند.
در این برنامه علمی زیبا، مربی نجوم ضمن معرفی خورشید به عنوان پورنورترین جسم آسمانی، از خورشید به عنوان تنها ستاره منظومه ای که سرچشمه اصلی نور، انرژی، گرما و زندگی می باشد نام برد.

315 بازدید