جلسه با والدین دانش آموزان دبستان دخترانه

با هدف آشنایی والدین با طرح غنی سازی اوقات فراغت تابستان دانش آموزان جلسه انجمن اولیاء دانش آموزان دبستان دخترانه در دفتر مدیریت دبستان برگزار گردید.

درابتدای این نشست  مدیریت دبستان ضمن خیر مقدم به اولیاء، اهداف طرح تابستانه را بیان کردو معاون پرورشی، والدین را در جریان جزئیات طرح تابستانه آموزشگاه قرار داد.

سپس معاونین آموزشی هر پایه نیز،طبق برنامه ریزی جدول زمانبندی ، فرم ثبت نام،کارنامه های نوبت دوم دانش آموزان را با  حضور مشاور  به والدین ارائه کردند.

 تحلیل ارزشیابی توسط معاون آموزشی و بیان نکات مهم در راستای تقویت بنیه ای آموزشی توسط مشاورین به اولیا از دیگر مباحث این جلسه بود .

369 بازدید