جشن پائیزه دختران پیش دبستانی

با هدف شناساندن خصوصیات فصل پاییز به نوآموزان پیش دبستانی ، جشن پائیزه در دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) برگزار شد.

در این برنامه مربیان پیش دبستانی در مورد تغییر رنگ و ریزش و خشک شدن برگ درختان، آشنایی با میوه‌های فصل پاییز ،مراقبت از خود با توجه به تغییر فصل و جلب توجه دانش آموزان به زیبایی های آفرینش خالق یکتا توضیحاتی به نوآموزان ارائه دادند و نوگلان پیش دبستانی با انجام فعالیت های گروهی از نزدیک زیبایی های فصل هزار رنگ پاییز را مشاهده کردند.

512 بازدید