تدوین چشم انداز فعالیت‌های شهریورماه دبستان دخترانه

 در راستای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه و تدوین دورنمای فعالیت های شهریورماه ،جلسه ای با حضور مدیر و معاونین دبستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)  برگزار شد.

 در این جلسه ضمن بررسی مناسبت ها در ایام شهریور و برنامه های اجرایی پیش رو ،در رابطه با تاریخ برگزاری جشن شکوفه ها و جشن آغاز سال تحصیلی جدید، زمان تحویل بسته لوازم التحریر و سین برنامه‌های اجرایی بحث و تبادل نظر گردید.

331 بازدید