تدریس مفاهیم اموزشی با اجرای نمایش در دبستان دخترانه  

روز گذشته آموزگاران پایه سوم، درس فارسی با مبحث ضرب المثل آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک،  را به صورت نمایش اجرا نمودند.

دراین درس دانش آموزان بصورت غیر مستقیم وارد چالش رفع مشکل این داستان قرار گرفتند و راهکارهای خود را ارائه داده و نتیجه گیری داستان با بارش فکری دانش آموزان صورت پذیرفت.

در پایان آموزگاران موضوع ضرب المثل را توضیح دادند و از طریق کلیپ آموزشی دانش آموزان با چند ضرب المثل دیگر نیز آشنا شدند.

293 بازدید