انتخابات انجمن اولیا ومربیان دردبستان دخترانه

با برگزاری انتخابات ، اعضای انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه حضرت امام حسین علیه السلام انتخاب شدند.

263 بازدید