آموزش درختکاری به دختران دبستانی


به مناسبت فرارسیدن ۱۵ اسفند روز درختکاری دانش آموزان دبستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)،به همراه آموزگار و دوستان خود اقدام به کاشت نهال نمودند، تا به استقبال بهار طبیعت بروند.

در این اقدام که با هدف نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست انجام شد، آموزگاران در مورد اهمیت و فواید درخت و درختکاری و نحوه کاشت و نگهداری انواع گیاهان توضیحاتی ارائه دادند.

129 بازدید