آشنایی دانش آموزان با هرم غذایی

به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی و نقش تغذیه ومواد غذائی در سلامت  جسمانی افراد، دانش آموزان پایه سوم دبستان دخترانه با گروه های اصلی مواد غذائی آشنا شدند.

دراین برنامه آموزشی  دانش آموزان ضمن آشنایی با هرم غذایی به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های برنامه ریزی تغذیه ای ، به خواص و میزان مصرف  خوراکی ها پی بردند.

317 بازدید