گردهمائی مشاوران مدارس امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه نشست مشاورین مدارس حضرت امام حسین (ع ) با حضور مدیران دبیرستان های دوره دوم، و دبستان دخترانه و مشاورین مدارس ۶ گانه درمحل سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه برگزار گردید.

دراین نشست مدیر مجتمع درمورد ویژگیهای مشاورین مدارس به تفضیل سخن گفت و خصوصیات گروه های 5 گانه مشاوران را برشمرد .

آقای باغستانی مشاوران مدارس امام حسین علیه السلام را در زمره مشاوران ایستاده یا سبز دانست و ویژگی های 14 گانه این گروه از مشاوران را تشریح کرد .

مرور خدمات مشاوره ای در مدارس حضرت امام حسین (ع ) وارائه توصیه های لازم به مشاوران از دیگر مباحث این نشست بود .

308 بازدید