نشست شورای هم اندیشی کارگاه های آموزشی ومشاوره ای آداب معاشرت

شورای  هم اندیشی و  برنامه ریزی جلسات آداب معاشرت مدارس حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی موسسه  شورای هم اندیشی و برنامه ریزی جلسات آداب معاشرت مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال تحصیلی جاری با حضور مدیر مجتمع ، مدیران و معاونین  آموزشی و پرورشی دبستان ها و دبیرستانهای دوره اول و دوم در محل سالن اجتماعات دفتر مرکزی موسسه برگزار گردید .

چگونگی برگزاری کارگاه  های آموزشی و مشاوره ای اداب معاشرت ، انتخاب مدرسین هرپایه و انتخاب موضوع برای هر پایه آموزشی از عمده ترین مباحث این نشست بود.

در این جلسه  مدیر مجتمع بر جذابیت کارگاه های آداب معاشرت تاکید کرد و افزود : استفاده از نماهنگ های جذاب و دلنشین وپخش تصویری آیات کلام الله مجید می تواند زمینه های این جذابیت را فراهم کند .

آقای باغستانی تشکیل جلسات را حداقل هر  15 روز و حداکثر هر 30 روز یکبار ضروری دانستند و از مدارس خواستند جدول برگزاری لین کارگاه های آموزشی و مشاوره ای را تنظیم وبه دفتر مرکزی ارسال کنند

199 بازدید