نشست شورای معاونین پرورشی با بررسی وظایف کمیته توجیه وتبلیغ پروژه مهر

به گزارش روابط عمومی موسسه شورای  هم اندیشی معاونین معاونین پرورشی مدارس حضرت امام حسین ع در محل دبیرستان پسرانه دوره اول برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مدیر مجتمع و معاون فرهنگی موسسه برگزار گردید،فعالیتهای کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر قرائت و تک تک بندها و موارد آن مورد بررسی مجدد قرار گرفت .

آقای باغستانی در این جلسه ضمن تاکید براجرای دقیق و منظم برنامه های کمیته های پروژه مهر،توصیه کردند: با توجه به فرارسیدن شهریور ماه و نزدیکی مهرماه،برای شروع سال تحصیلی باید همه پرسنل بخصوص معاونین پرورشی نهایت تلاش و کوشش خودرابعمل آورتد تا یک مراسم آغازین خوب و مناسبی در همه مدارس حضرت امام حسین ع برگزار گردد.

مدیر مجتمع سپس پیرامون مراسم جشن وسپاس دبیرستانهای دوره اول ودوم ،طرح استقبال ویژه ورودی های هفتم ودهم واردوی شناخت ،برنامه ریزی نماز در سال تحصیلی بخصوص در دبستانها،تقویم اجرایی مناسبتهای در طول سال تحصیلی،دیوار نویسی دبستانهای دخترانه وپسرانه با مطالب و اشکال زیبا و مناسب این دوره تحصیلی،  برنامه ریزی مناسب برای استقبال دبیران در روز آغازین ،مهیا بودن کلیه فضاهای مدرسه برای شروع سال تحصیلی،دعوت از خیرین بزرگوار و خانواده شهدا و …. مطالبی را بیان که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید.

252 بازدید