مرور وظایف کمیته تعمیر وتجهیز پروژه مهر درشورای مدیران ومعاونین هماهنگی مدارس امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه ،شورای هم اندیشی توجیهی مدیران و معاونین هماهنگی در محل دبستان دخترانه برگزار گردید.”

درابتدای این جلسه که با حضورمسوولین موسسه برگزار شد اقای باغستانی با اشاره  به اینکه تعیین نرخ شهریه مدارس غیردولتی توسط سامانه مشارکت های وزارت آموزش وپرورش تعیین و جهت اجرا به مدارس ابلاغ می گردد از مدیران و معاونین هماهنگی مدارس حضرت امام حسین علیه السلام  خواست بادرایت و کاردانی شرایط را طوری برای خانواده ها مهیا کنیندکه برای پرداخت ها مشکلی نداشته باشند.

وی دانش آموزان را  سرمایه های مدارس دانست وافزود : دانش آموزانیکه از سد آزمون ورودی با آن تعداد گوی سبقت را ربوده و وارد مدارس امام حسین شده اند و بعضا دارای رتبه های عالی وممتازهستند،باید جایگاهشان در این مدارس محفوظ بماند.

نحوه استفاده  دانش آموزان نیازمند، ایتام ولازم التوجه از تخفیفات شهریه ای ، فراهم آوردن مقدمات سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزی ، ساماندهی اموال و تجهیزات ، مرور شرح وظایف کمیته تعمیر و تجهیز پروژه مهر و تاکید بر لزوم صرفه جوئی از دیگر مباحث این نشست بود /

244 بازدید