جلسه توجیهی عوامل اجرایی اردوها برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی موسسه، جلسه توجیهی عوامل اجرایی اردوهای برون استانی دبیرستانهای دوره اول ودوم حضرت امام حسین علیه السلام،صبح امروز در محل سالن اجتماعات  شادروان حاج یداله متوسلیان دبیرستان پسرانه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقای باغستانی مدیرمحترم مجتمع،آقای سجادی معاون محترم فرهنگی،آقای امین الرعایا مسوول محترم اردوها و بازدیدها،مدیران بزرگوار مدارس و عوامل اجرایی اردوهای تابستانی برگزار گردید،آقای باغستانی اظهار داشتند مقصود از اردو،سفر دسته جمعی گروهی از دانش آموزان با مقاصد علمی،آموزشی،فرهنگی،زیارتی،سیاحتی و ورزشی می باشد که بامجوز مراجع ذیصلاح برگزار می شود.

مدیرمجتمع سپس اظهار داشتندبرگزاری هر اردو باید هدفمند و با برنامه باشد،لذا توصیه میشود ریز برنامه هایی که باید در اردو اجرایی و عملیاتی شود مصوب و ضمن درج در دفترچه برنامه های اردوهای دانش آموزی(تنظیم شده توسط موسسه) مدارس حضرت امام حسین ع  در اردو اجرا گردد.

ایشان درادامه توصیه های لازم را به عوامل اردوهای دانش آموزی یادآور شدند.

334 بازدید