تاکید مدیرموسسه بررعایت دقیق دستورالعمل ها در برگزاری اردوهای تابستانی  

به گزارش روابط عمومی موسسه نشست هماهنگی وبرنامه ریزی بازدیدها و اردوهای دانش آموزی درون شهری،درون استانی و برون استانی مدارس حضرت امام حسین علیه السلام برگزارشد .

دراین نشست که رییس هیات مدیره ،مدیرعامل موسسه،مدیر امورمالی موسسه،مسئول اموربازدیدها و اردوها، مدیران،معاونین هماهنگی و پرورشی دبیرستانهای دوره اول ودوم حضورداشتند مدیر موسسه بر رعایت دقیق دستورالعمل ها در اردوها و بازدیدهای دانش آموزی تاکید کرد .

آقای باغستانی با اشاره به اشتیاق دانش آموزان و خانواده ها برای شرکت دراین اردوها افزود :  باتوجه به وقفه دوساله ای که در خصوص اعزام دانش آموزان به اردوهای برون استانی پیش آمده ، امسال این اردوها با ااستقبال قابل توجهی روبروست .

ایشان توجه به شرایط خاص ایاب وذهاب درفصل تابستان برضرورت  ایمن بودن وسایل نقلیه تاکید کرد و گفت : مرور شرج وظایف عوامل واهداف برگزاری اردوها یک ضرورت است .

وی از مدیران مدارس خواست اهداف برگزاری اردو،نحوه و ضابطه انتخاب دانش آموزان  و برنامه هایی که برای رسیدن به آن اهداف  پیش بینی شده است، همراه  با سایر اطلاعات خواسته شده اعم از هزینه ها،منابع تامین آن  ، امکانات پیش بینی شده برای برنامه های اردو،امکانات موجود در محل استقرار در اردو،اردوگاه،مشخصات عوامل اجرایی را  در دفتر برنامه اردوها و بازدیدها ثبت نمایند .

مدیر موسسه مجددا درپایان بررعایت دقیق مام مقررات و ضوابط مندرج در دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش آموزی که با شماره ۹۳۷۷۰ مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ به ادارات کل آموزش وپرورش استانهااز سوی مقام عالی وزارت آموزش پرورش  ابلاغ شده است تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود با رعایت این مقررات تمامی  اردوهای دانش آموزی سالم و بدون هیج‌مشکلی برگزار شود‌.

329 بازدید