تاکید مدیر موسسه برضرورت تلاش همگانی برای هرچه بهتر برگزارشدن امتحانات/ امتحانات ناموس آموزش وپرورش است

بنا به گزارش روابط عمومی موسسه جلسه هم اندیشی مدیران،معاونین و سایر عوامل دبیرستانهای دوره اول و دوره دوم  حضرت امام حسین ع در محل سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه برگزارگردید.

مدیرموسسه با اشاره به فرارسیدن فصل  امتحانات پایان ترم ، امتحانات را ناموس آموزش و پرورش دانست واز کلیه مدیران،معاونین و سایر عوامل مدارس خواست نهایت سعی و تلاش خود را برای هرچه بهتر برگزاری امتحانات مبذول دارند .

آقای باغستانی با بیان اینکه باید سه گروه (والدین،دان آموزان، دبیران و خود مدرسه)را آماده کنیم ،اظهارداشتند  با ارسال پیامهای انگیزشی برای دانش آموزان و تشکیل جلسات توجیهی ویژه والدین و عوامل مدرسه میتوان این امررا تحقق بخشید.

در ادامه آقای زرگر کلیه ی توصیه ها و تذکرات آیین نامه ای امتحانات مربوط به قبل،حین و بعد از امتحانات را برای حاضرین تشریح کرد.

360 بازدید