آزمون فرا مدرسه ای دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) برگزار گردید

آزمون قلم چی ویژه دانش آموزان سال دوازدهم رشته های تجربی،ریاضی و انسانی روز گذشته  سوم دیماه همزمان باسراسرکشور در دبیرستان های حضرت امام حسین ع بر گزار گردید.

دراین آزمون دانش آموزان رشته ریاضی به ۱۹۰سوال دروس عمومی و اختصاصی در مدت ۲۱۰ دقیقه،رشته تجربی به ۲۳۰سوال در مدت ۲۲۵ دقیقه و رشته انسانی به ۲۵۰ سوال در مدت ۲۱۰ دقیقه پاسخ دادند.

آزمون  های فرامدرسه ای هر ۱۵ روز یکبار در روزهای جمعه برگزار و عصر همان روز نتایج مربوطه به داوطلبان اعلام می گردد.

326 بازدید