70 نفر ازبرگزیدگان مسابقات فرهنگی وهنری دبیرستان پسرانه دوره اول لوح تقدیر گرفتند

درمراسمی که باحضور دانش آموزان شرکت کننده درکلاس های تابستانی برگزارشد70 نفر ازبرگزیدگان مسابقات فرهنگی وهنری دبیرستان پسرانه دوره اول که در مرحله ناحیه واستان وکشورحائز رتبه شدند و منتخبین مسابقات پژوهشی ناحیه تقدیر شدند و لوح تقدیر این عزیزان که ازناحیه واستان ارسال شده بود به آنان اهداگردید. ضمناً لوح تقدیرغائبین ودانش آموزان پایه نهم برایشان ارسال می گردد۰

لازم به ذکراست که سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ درمجموع ۵۰ نفر درمرحله ناحیه، ۱۹ نفردرمرحله استان و یک نفر درمرحله کشورحائز رتبه های برتر شده اند که انشاالله درمراسم جشن وسپاس ، لوح تقدیروجوایز ارزنده ای ازطرف موسسه حضرت امام حسین(ع) نیز به این عزیزان اهدا خواهدشد۰

302 بازدید