کارگاه توانمندی سازی والدین پایه هفتم دبیرستان پسرانه

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی والدین پایه هفتم با حضور والدین دانش آموزان کلاس ۷۰۴ برگزارشد.

درابتدای این جلسه آقای طیب پورمدیردبیرستان به ضرورت تشکیل کارگاه های توانمند سازی والدین اشاره کرد وآشنایی والدین محترم با اهداف آموزش های لازم در مقطع متوسطه را ازجمله این ضرورت ها برشمرد سپس مشاورین آموزشگاه در رابطه با سبک فرزند پروری ؛ خطرات دوره نوجوانی و عوامل محافظ آموزشی ؛اهمیت ارتباط موثر ؛ مهارت گوش دادن و تکنیک های ارتباط با فرزندان آموزش های لازم را ارائه کردند.

330 بازدید