پسران کلاس هفتمی به اردوی سانیج رفتند

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول پس از گذشت ۲ سال اولین اردوی درون استانی خودرادر اردوگاه شهید صدوقی سانیج تجربه کردند۰

به گزارش معاونت پرورشی دراین اردوی یک روزه که با برنامه های متنوعی مانند برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری جُنگ شادی،نماز جماعت وصرف ناهار همراه بود دانش آموزان همیاری، زندگی جمعی ، شادی ونشاط وشرکت دریک رقابت سالم راآموختند۰

523 بازدید