پایان کلاس های طرح استقبال از هفتمی ها در دبیرستان پسرانه

اخرین روز ار برگزاری کلاس های طرح استقبال از هفتمی ها همچون روزهای گذشته با کلاس های آشنایی دانش آموزان بادروس سال هفتم از جمله ادبیات فارسی،فیزیک،زیست وشیمی آغاز شد و درادامه دانش آموزان با ۲ رشته هنری دیگرشامل  فن بیان و طراحی آشنا شدند.

دراین برنامه اساتید هررشته با ارائه مطالب خود به سوالات دانش آموزان پاسخ دادند.

پایان این کلاس ها با گرفتن عکس یادگاری همراه بود .

360 بازدید