نشست هم اندیشی والدین پایه هشتم پسرانه و دخترانه برگزارشد

به گزارش روابط عمومی موسسه نشست هم اندیشی و مشاوره ای والدین دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره اول برگزار گردید .

مدیر مجتمع موضوع این نشست را به ضرورت فراهم آوردن زمینه ادامه تحصیل موفق دانش آموزان در پایه هشتم  اختصاص داد و  این مسیر را جاده نشاط نامید.

آقای باغستانی از دستاوردهای پایه هفتم به عنوان اصلی ترین ومهمترین سرمایه برای طی طریق در این جاده تحصیلی یاد کرد و افزود : همه عواملی که دراین راه دخیل هستند باید به میدان بیایند تا پیمودن این مسیر هموارترشود.

ایشان نقش هدایتگری والدین را مهم خواند و افزود : خانواده ها با همراهی ، دلسوزی و اصالت فرهنگی خویش  نقش موثری در هدایت ، حمایت و تشویق فرزندان خود دارند .

وی والدین را به نظارت بیشتر به برنامه صحیح مطالعاتی ، نظارت بردوستیابی و رعایت بهداشت فردی دانش آموزان توصیه کرد و افزود :  فعالیت ورزشی و انتخاب یک رشته ورزشی می تواند نشاط و شادابی این مسیر را دوچندان کند .

208 بازدید