نشست هماهنگی با رانندگان سرویس ایاب و ذهاب

در نشست صبحانه کاری دبیرستان پسرانه دوره اول با رانندگان سرویس های دانش آموزی ، مسائل و مشکلات  ایاب و ذهاب دانش آموزان این دبیرستان  بررسی و هماهنگی های لازم دراین زمینه انجام شد.

دراین نشست مدیر آموزشگاه ضمن خوش آمد گوئی به رانندگان زحمتکش وسایل نقلیه از زحمات آنان قدردانی کرد وگفت : شما درانجام این مسئولیت خطیر علاوه بر نقش مربی ومعلم بودن باید درحق این نوجوانان پدری کنید .

آقای طیب پوربر رعایت نظم در ساعت ایاب وذهاب وبه موقع سواروپیاده کردن دانش آموزان تاکید کرد و افزود :به هیچ عنوان دانش آموزان را بدون هماهنگی باخانواده ومدرسه درمحل دیگری غیر از مبدا و مقصدپیاده نشوند۰

ایشان با معرفی رابط سرویس دانش آموزی مدرسه از رانندگان خواست تمامی مسائل مرتبط با ایاب و ذهاب را با وی هماهنگ کنند.

وی خطاب به رانندگان گفت :زحمتی که شما برای تعلیم وتربیت دانش آموزان می کشید بسیار با اهمیت است و خیر وبرکت آن دوچندان خواهد بود و بی تردید درکناراجر مادی در درگاه حضرت حقتعالی نیز ماجور خواهید بود .

مدیر دبیرستان درپایان تاکید کرد رانندگان محترم به هیچ عنوان قبل از ساعت 13:15 دقیقه برای بازگرداندن دانش آموزان به مدرسه مراجعه نکنند .

196 بازدید