نشست ستاد اقامه نماز در دبیرستان پسرانه دوره اول برگزارشد

اولین جلسه ستادنماز دبیرستان پسرانه دوره اول باحضور دبیران دینی وقرآن ومسئولین آموزشگاه برگزارگردید.

درابتدای این جلسه آقای طیب پور مدیر آموزشگاه ضمن عرض خیر مقدم دررابطه بااهمیّت اقامه نماز جماعت درمدرسه و آموزش صحیح نمازوفراهم آوردن زمینه حضور دانش آموزان دراین آِیین معنوی مطالبی را بیان نمود و ازدبیران دینی وقرآن خواست برای اقامه باشکوه نمازجماعت  درمدرسه تلاش کنند.

تشکیل جلسه بااولیاء دانش آموزان برای اهمیّت و همکاری درامر نماز، آموزش صحیح وضو و نماز به ویژه اذکار نماز درکلاس های قرآن ودینی،

اجرای جلسات متعدد آموزش احکام برای دانش آموزان پایه هفتم، برگزاری مسابقات کتابخوانی دررابطه با نماز، ارزیابی وضعیت نماز جماعت به صورت مداوم وکیفیت بخشی به این مراسم ، جمع آوری سوالات وشبهات دانش آموزان و پاسخ گویی مستدل به این سوالات،  واگذاری مسئولیت به دانش آموزان واجرای طرح ( خادم الصلوه ) از دیگر مباحث این نشست بود.

123 بازدید