معرفی رشته های کامپیوتر ، مُعرّق ومُشبک در کلاس های طرح استقبال

درادامه کلاسهای تابستانی(طرح استقبال) ویژه دانش آموزان ورودی پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول ، 2 رشته دیگر ازکلاس های تخصصی هنر توسط اساتید مربوطه به دانش آموزان معرفی گردید وبه سوالات آنها پاسخ داده شد۰

رشته کامپیوتر با گرایش(فتوشاپ) توسط استاد کاظمی نسب و رشته مُعرّق ومُشبک(کارباچوب) توسط استاد ابراهیمی رشته هایی بودند که دانش آموزان پایه هفتم با آنها آشنا شدند.

310 بازدید